Privacy Statement

Stichting Landdag, gevestigd aan Wijffeltyerbroekweg 21, 6006 VG Altweerterheide en geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 12053786, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

– www.landdag.nl
– Wijffeltyerbroekweg 21, 6006 VG Altweerterheide
– (+31) 6 213 467 97

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Landdag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
en overige gegevens zoals,
– de gegevens van de voertuigen met specificaties die u bezit;
– de activiteit die u op de Landdag ontplooit;
– de benodigde materialen en ruimte die u nodig heeft;
– datum van aanmelding:
– jaren van aanwezigheid op de Landdag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken.
Stichting Landdag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van informatie en inschrijvingsformulier voor de jaarlijkse Landdag;
– het plannen en organiseren van het evenement de Landdag;
– u te kunnen bereiken indien dit nodig is voor de organisatie van de Landdag en/of andere activiteiten op een adequate manier uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van zaken betreffende de Landdag en andere activiteiten die wij als Stichting Landdag organiseren;
– uw aanwezigheid om uw gegevens te kunnen verwijderen vanaf het moment dat u drie jaar niet meer deel heeft genomen aan de Landdag.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Stichting Landdag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Stichting Landdag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van drie jaren voor de uw persoonsgegevens en de voertuigen die u in uw eigendom heeft vanaf het moment dat u niet meer deelneemt aan de Landdag. Indien door onvoorziene omstandigheden de organisatie van de Landdag een jaar niet kan doorgaan, wordt de termijn met een jaar verlengd ten behoeve van een adequate organisatie van de Landdag van de daaropvolgende jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Stichting Landdag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Stichting Landdag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw geregistreerde persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Landdag. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor deelname aan de Landdag.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar inschrijving@landdag.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Landdag wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit PersoonsGegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Landdag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons secretariaat of via inschrijving@landdag.nl

januari 2019, Stichting Landdag Altweerterheide