reglement
De inschrijvingstermijn voor de
Landdag 2019 
is gesloten.

 

U kunt ons natuurlijk wel altijd komen bezoeken
en het volgend jaar tijdig inschrijven.


De Landdag 2020 is op zondag 6 september 2020.
De inschrijving voor deze Landdag is van 1 juni t/m 15 juli 2020.
Deelnemers van de laatste 3 jaar ontvangen automatisch bericht voor de inschrijving.