Algemene Voorwaarden

Het bestuur van Stichting Landdag vindt het belangrijk algemene en organisatorische zaken goed te regelen in een gezellige sfeer van weleer, daarom zijn onderstaande algemene voorwaarden opgesteld. Elke deelnemer dient dan ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Inschrijving voor de Landdag Altweerterheide;

- De inschrijvingsperiode is van 1 juni t/m 15 juli van het desbetreffende jaar.
- Inschrijven kan alléén schriftelijk via e-mail of via de post.
- Via e-mail: Een e-mailbericht kan maar één inschrijving bevatten en wordt dan ook als zodanig geregistreerd.
    Een geregistreerde deelnemer kan volstaan met vermelding van naam, registratienummer en de wijzigingen.
    U ontvangt binnen een week een bevestiging via e-mail.
- Via post: Een voldoende gefrankeerde brief met volledig ingevuld inschrijvingsformulier opsturen.
    Geregistreerde deelnemers kunnen volstaan met vermelding van naam, registratienummer en de wijzigingen.
    U ontvangt géén bevestiging per post.
    Bij inschrijving per post zal één consumptiebon in vermindering worden gebracht om de kosten te delen.

Deelnemers van Landdag;

- Een deelnemer moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
- Een bestuurder van een motorvoertuig dient de wettelijke leeftijd te hebben
- Een bestuurder dient aantoonbaar in het bezit te zijn van de benodigde wettelijke papieren om de voertuigen te mogen besturen.
- Op het terrein gelden de algemene wettelijke verkeersregels.

Het tentoongesteld materiaal;

- Het tentoongesteld materiaal dient minimaal aantoonbaar W.A.-verzekerd zijn.
- Alléén tractoren, (stationaire) motoren en oldtimers met een minimale leeftijd van 30 jaar kunnen worden tentoongesteld.
   Uitzonderingen kunnen alléén door schriftelijk toestemming van de organisatie worden verkregen.
- Het tentoongesteld materiaal dient verzorgd en netjes uit te zien
- Het materiaal dient te worden afgeladen op het showterrein of het daarvoor aangewezen parkeerterrein.
- De deelnemer gaat akkoord met het fotograferen van zijn tentoongesteld materiaal door bezoekers en organisatie.
- Tijdens de Landdag wordt in principe niet met voertuigen gereden.

Deelname toertocht;

- De toertocht wordt in Nederland op de openbare weg uitgezet.
- De deelnemer dient aantoonbaar in het bezit te zijn van de geldige wettelijke papieren om het voertuig te mogen besturen.
- Het voertuig dat deelneemt aan de toertocht dient minimaal aantoonbaar W.A.-verzekerd zijn.
- De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.
- Deelname aan de toertocht geschiedt geheel op eigen risico!

Privacy persoonsgegevens;

- Deze gegevens worden in principe maximaal 3 jaar na de laatste inschrijving in onze administratie bewaard.
- De deelnemer wordt met zijn naam en voertuig(en) vermeld in het deelnameboekje van de Landdag van het desbetreffende jaar.
   Indien hij daar geen prijs op stelt dient hij dit bij de inschrijving aan te geven.
- De deelnemer kan gefotografeerd worden door bezoekers en organisatie.
   Als hij daar geen prijs op stelt kan hij dat op dat moment aan de fotograaf kenbaar maken.
- In de privacyverklaring van Stichting Landdag staat de wijze van registratie van uw persoonsgegevens uitgebreid beschreven.

Bezoekers en het maken van foto's;

- Het maken van foto’s tijdens de Landdag is toegestaan.
- Het publiceren van foto’s is alleen toegestaan als de personen op de foto daarvoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven.
- Het bestuur van Stichting Landdag is niet aansprakelijk voor foto’s die door derden worden gepubliceerd.

Aansprakelijkheid;

- De organisatie van Stichting Landdag is op generlei wijze aansprakelijk voor welke schade of andere ontstane kosten.

Overig;

- Instructies door bestuursleden van de Stichting Landdag dienen te worden opgevolgd.
- Stichting Landdag behoudt het recht om te allen tijde zonder opgaaf van reden deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
- In zaken waarin de algemene voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van Stichting Landdag.

 

Stichting Landdag - KvK. 12053786