Reglement Landdag Altweerterheide

 • Inschrijving voor de Landdag Altweerterheide:
  * De inschrijvingsperiode is van 1 juni t/m 15 juli van het desbetreffende jaar.
  * Inschrijven kan alléén schriftelijk via e-mail of via de post.
  * Nieuwe deelnemers dienen zich in te schrijven met een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
     Het inschrijfformulier kan tijdens de inschrijfperiode hier worden gedownload.
  via e-mail:
    Een e-mailbericht kan maar één inschrijving bevatten en wordt dan ook als zodanig geregistreerd.
    Geregistreerde deelnemers kunnen volstaan met vermelding van registratienummer en de wijzigingen.
    Als bevestiging ontvangt u via mail een persoonlijke poster van de Landdag.
  via post:
    Een voldoende gefrankeerde brief met volledig ingevuld inschrijvingsformulier opsturen.
    Geregistreerde deelnemers kunnen volstaan met vermelding van registratienummer en de wijzigingen.
    Bij inschrijving per post zal één consumptiebon in vermindering worden gebracht om de kosten te delen.

 • Deelnemers van Landdag:
  * Een deelnemer moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
  * Een bestuurder van een motorvoertuig dient aantoonbaar in het bezit te zijn van de benodigde papieren.

 • Het tentoongesteld materiaal:
  * Het dient te worden afgeladen op het showterrein of het daarvoor aangewezen parkeerterrein.
  * Het dient verzorgd en netjes uit te zien.
  * Het moet minimaal aantoonbaar W.A.-verzekerd zijn.
  * Alléén tractoren, (stationaire) motoren en oldtimers kunnen worden tentoongesteld.
     Uitzonderingen kunnen alléén door schriftelijk toestemming van de organisatie worden verkregen.
  * Tractoren en oldtimers dienen minimaal 30 jaar oud te zijn.
  * De deelnemer gaat akkoord met het fotograferen van zijn tentoongesteld materiaal door bezoekers
     en organisatie.

 • Toertocht:
  * De toertocht wordt in Nederland op de openbare weg uitgezet.
  * De deelnemer van de toertocht dient zich aan de geldende verkeersregels te houden en 
     dient aantoonbaar in het bezit te zijn van de benodigde papieren.
  * De deelnemer van de toertocht brengt geen schade toe aan de natuur.
  * Deelname aan de toertocht geschiedt geheel op eigen risico!

 • Beheer persoonsgegevens & privacyverklaring:
  * Deze gegevens worden maximaal 3 jaar na de laatste inschrijving in onze administratie bewaard.
  * Op verzoek van de deelnemer worden zijn gegevens uit onze administratie verwijderd.
  * Deze gegevens worden alléén gebruikt voor de organisatie van de Landdag.
  * De deelnemer gaat akkoord met publicatie van zijn naam en voertuig in het deelname-boekje
     van de Landdag van het desbetreffende jaar.
  * De deelnemer gaat akkoord dat hij gefotografeerd kan worden door bezoekers en organisatie.
  * Over de registratie van uw persoonsgegevens lees hier onze privacyverklaring.
   
 • Bezoekers en het maken van foto's:
  * Het maken van foto’s tijdens de Landdag is toegestaan.
  * Het publiceren van foto’s is alleen toegestaan als de personen op de foto daarvoor 
     nadrukkelijk toestemming hebben gegeven.
  * Het bestuur van Stichting Landdag Altweerterheide is niet aansprakelijk voor foto’s die 
    door derden worden gepubliceerd.

 • Aansprakelijkheid:
  * De organisatie van Stichting Landdag Altweerterheide is op generlei wijze aansprakelijk voor 
     welke schade of andere ontstane kosten.

 • Overig:
  * Instructies door leden van de organisatie van de Landdag Altweerterheide dienen te worden opgevolgd.
  * In zaken waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Landdag Altweerterheide.

watermerk