logolanddag.gif

Volg ons ook op:

facebooklogo twitterlogo instagramlogo

Reglement Landdag Altweerterheide

 • Inschrijving voor de Landdag Altweerterheide:
  * De inschrijvingsperiode is van 1 juni t/m 15 juli van het desbetreffende jaar.
  * Inschrijven kan alléén schriftelijk via e-mail of via de post.
  * Nieuwe deelnemers dienen zich in te schrijven met een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
     Het inschrijfformulier kan tijdens de inschrijfperiode hier worden gedownload.
  via e-mail:
    Een e-mailbericht kan maar één inschrijving bevatten en wordt dan ook als zodanig geregistreerd.
    Geregistreerde deelnemers kunnen volstaan met vermelding van registratienummer en de wijzigingen.
    U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging via mail.
  via post:
    Een voldoende gefrankeerde brief met volledig ingevuld inschrijvingsformulier opsturen.
    Geregistreerde deelnemers kunnen volstaan met vermelding van registratienummer en de wijzigingen.
    U ontvangt geen bevestiging per post.
    Bij inschrijving per post zal één consumptiebon in vermindering worden gebracht om de kosten te delen.

 • Deelnemers van Landdag:
  * Een deelnemer moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
  * Een bestuurder van een motorvoertuig dient de wettelijke leeftijd te hebben en
     aantoonbaar in het bezit te zijn van de benodigde papieren.

 • Het tentoongesteld materiaal:
  * Het dient te worden afgeladen op het showterrein of het daarvoor aangewezen parkeerterrein.
  * Het dient verzorgd en netjes uit te zien.
  * Het moet minimaal aantoonbaar W.A.-verzekerd zijn.
  * Alléén tractoren, (stationaire) motoren en oldtimers kunnen worden tentoongesteld.
     Uitzonderingen kunnen alléén door schriftelijk toestemming van de organisatie worden verkregen.
  * Tractoren en oldtimers dienen minimaal 30 jaar oud te zijn.
  * De deelnemer gaat akkoord met het fotograferen van zijn tentoongesteld materiaal door bezoekers
     en organisatie.

 • Toertocht:
  * De toertocht wordt in Nederland op de openbare weg uitgezet.
  * De deelnemer van de toertocht dient zich aan de geldende verkeersregels te houden en 
     dient aantoonbaar in het bezit te zijn van de benodigde papieren.
  * De deelnemer van de toertocht brengt geen schade toe aan de natuur.
  * Deelname aan de toertocht geschiedt geheel op eigen risico!

 • Beheer persoonsgegevens & privacyverklaring:
  * Deze gegevens worden maximaal 3 jaar na de laatste inschrijving in onze administratie bewaard.
  * Op verzoek van de deelnemer worden zijn gegevens uit onze administratie verwijderd.
  * Deze gegevens worden alléén gebruikt voor de organisatie van de Landdag.
  * De deelnemer gaat akkoord met publicatie van zijn naam en voertuig in het deelname-boekje
     van de Landdag van het desbetreffende jaar.
  * De deelnemer gaat akkoord dat hij gefotografeerd kan worden door bezoekers en organisatie.
  * Over de registratie van uw persoonsgegevens lees hier onze privacyverklaring.
   
 • Bezoekers en het maken van foto's:
  * Het maken van foto’s tijdens de Landdag is toegestaan.
  * Het publiceren van foto’s is alleen toegestaan als de personen op de foto daarvoor 
     nadrukkelijk toestemming hebben gegeven.
  * Het bestuur van Stichting Landdag Altweerterheide is niet aansprakelijk voor foto’s die 
    door derden worden gepubliceerd.

 • Aansprakelijkheid:
  * De organisatie van Stichting Landdag Altweerterheide is op generlei wijze aansprakelijk voor 
     welke schade of andere ontstane kosten.

 • Overig:
  * Instructies door leden van de organisatie van de Landdag Altweerterheide dienen te worden opgevolgd.
  * In zaken waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Landdag Altweerterheide.

watermerk